Jämille ilma-aluksella saapuville ja poistuville lentäjille.

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on hyväksynyt Jämi Fly In – järjestäjän esityksen tilapäisen rajoitusalueen  EFR553 -JÄMI Fly-In 2023 perustamisesta 21.-23.7.2023 tapahtuman suojaamiseksi. Alueen käyttöä koordinoi AIRBOSS (123.650 MHZ) PUH. 046 964 2952 joka antaa suosituksia ja ohjeita saapuvalle ja lähtevälle liikenteelle. Huomioi, että AIRBOSS ei ole lennonjohtaja, hän ei anna lähtö- eikä laskulupia eikä aktivoi tai päätä lentosuunnitelmia.

Alue aktiivinen:
21.7 1200-1900 UTC (1500-2200 LT)
22.7 0500-1900 UTC (0800-2200 LT)
23.7 0500-1500 UTC (0800-1800 LT)

Alueen ollessa aktiivinen sen sisällä saavat lentää vain tapahtumaan osallistuvat tai erikseen sovitut ilma-alukset.

Saapuminen

Saapuvan liikenteen tulee ottaa hyvissä ajoin radioyhteys AIRBOSS:iin ohjeistusta varten. Saapuvan liikenteen tulee käyttää ilmoittautumispaikkoina pisteitä LAVIA, VESAJÄRVI, KILVAKKALA, KOVELAHTI ja JÄMIJÄRVI. Pisteiden kautta tulee lentää edellä mainitussa järjestyksessä (kts.kuva)

LAVIA 613600N 0223300E
VESAJÄRVI 613827N 0225234E
KILVAKKALA 614500N 0230100E
KOVELAHTI 615400N 0225200E
JÄMIJÄRVI 615000N 0224300E

Pisteen JÄMIJÄRVI kautta liitytään myötätuuleen RWY 09 tai oikeaan myötätuuleen RWY 27. AIRBOSS avustaa saapuvaa sekä lähtevää liikennettä ja tilanteen salliessa voi antaa luvan lentää miltä hyvänsä ilmoittautumispaikalta suoraan lentopaikan laskukierrokseen. Alueen ollessa aktiivinen saapuvien ilma-alusten tulee odottaa ilmoittautumispaikka KOVELAHTI läheisyydessä muu liikenne huomioiden, mikäli AIRBOSS ei anna lupaa lentää aktiiviselle rajoitusalueelle.

Mikäli polttoainetilanne ei mahdollista pitkää odotusta, voit käyttää Tampere- Pirkkalaa tai Hämeenkyrön lentopaikkaa odotukseen. Hämeenkyröstä ei saa polttoainetta, joten mikäli tarvitset tankkausta, käytä Tampere-Pirkkalaa.

Vesilentokoneiden laskeutumispaikkana toimii Mielahti, jossa veneopastus alueen ollessa aktiivinen. Rantauduttuasi voit tilata kyydin Fly In – infosta numerosta 046 963 5310.

Myös rajoitusalueen voimassaoloaikojen ulkopuolella RWY 15/33 -alueella on lento- ja lennätystoimintaa. Saapuvaa liikennettä kehotetaan lentämään mainittua reittiä myös tällöin sekä ilmoittamaan aikeistaan Jämin liikenteelle (123.650 MHZ).

Lisätietoja tapahtuman aikana antaa AIRBOSS, PUH. 046 964 2952

Dronetoiminta

Dronetoiminnan osalta rajoitus on voimassa vain rajoittavan EFJM UAS- ilmatilavyöhykkeen alueella ja mahdollisia poikkeuslupia dronetoimintaan voi myöntää AIRBOSS.

HUOM! Ilmatilankäytön rajoitus koskee myös lennokkitoimintaa sallivalla EFJM UAS-ilmatilavyöhykkeellä ja mahdolliset poikkeusluvat lennokkitoimintaan myöntää AIRBOSS.

Rajoitukset eivät koske sotilas-, rajavartio-, poliisi-, tulli-, merenkulku- ja ilmailuviranomaisia eikä pelastustointa, ensihoitopalvelua tai potilaskuljetuksia hoitavia viranomaisia tai heidän määräämiään lentoja silloin, kun näille viranomaisille säädettyjen tehtävien suorittaminen vaatii lentämistä alueella. Rajoitukset eivät myöskään koske kiireellistä lääkintälentotoimintaa helikoptereilla, eikä lentoja jotka perustuvat Suomea sitovaan kansainväliseen velvoitteeseen.

HUOM! Niinisalon muut rajoitusalueet voivat olla aktiivisia tämän alueen
tilanteesta riippumatta. Tarkasta NAV WRNGS!  Luvatonta rajoitusalueelle lentämistä valvoo Ilmavoimien normaali ilmavalvonta.  Lentäessäsi valvomattomassa ilmatilassa suosittelemme aluelennonjohdon taajuuden kuuntelemista (127,100 MHz).

Jämillä on kaksi päällystettyä kiitotietä, eli kiitotie 09/27 (alakenttä 18m x 860m ja kiitotie 15/33 (yläkenttä 15m x 830m). Yläkenttä on pääsääntöisesti varattu lennokki- ja dronetoimintaa ja laskuvarjohyppääjien laskeutumista varten, alakenttä saapuvia ja lähteviä ilma-aluksia varten. Huomioi pohjoisen puoleinen laskukierros kiitoteille 09 ja 27.

Alakentän asematasolla on Kanairin tankkausasema, josta saa 100LL polttoainetta pankki- sekä luottokorteilla.

Ilmoittautumisohje

Ilmoittaudu Jämin jaksolla 123,650 MHz muutamaa minuuttia ennen ilmoittautumispaikkaa. Käytä kutsuna ”Jämin liikenteen” sijasta termiä ”AIRBOSS” Esimerkiksi:
”AIRBOSS, OH-OGF Porin suunnasta, arvio Lavia aikaan 11” (11min yli tasatunnin)
Mikäli AIRBOSS ei vastaa, saatat olla radiokuuluvuuden kannalta liian kaukana. Ilmoita tällöin sokkona ylittäessäsi pisteen LAVIA : ”OH-OGF Lavia, arvio Kilvakkalaan yksi viisi” ja jatka lentämistä mustan nuolen osoittamaa reittiä kohti Kilvakkalaa. Kaksi minuuttia ennen Kilvakkalaa kutsu AIRBOSS:ia uudelleen samalla tavalla. Muista, että monet muutkin ovat tulossa samojen pisteiden kautta, pidä siis silmät auki.

Kun AIRBOSS kuulee lähetyksesi, saat Jämin QNH:n ja käytössä olevan kiitotien, sekä tiedon rajoitusalueen mahdollisesta aktiivisuudesta, esimerkiksi:
”OGF AIRBOSS, Jämin QNH 1009, käytössä kiitotie 27, ilmoita Kovelahti” Jatka lentämistä Kilvakkalan kautta kohti Kovelahtea. AIRBOSS ei varoita muusta liikenteestä, paitsi jos tiedossa on erityisen paljon koneita jollakin ilmoittautumispaikalla. Pidä korvat auki ja kuuntele muiden antamia vastaavia ilmoituksia. Huomioi, että ilmassa voi olla myös radiottomia koneita.

Normaalitapauksessa lennä reittiä Lavia – Vesajärvi – Kilvakkala – Kovelahti – Jämijärvi, ilmoita pisteet kuten aiemmin on ohjeistettu, ja liity pohjoisesta joko myötätuuleen 09 tai oikeaan myötätuuleen 27 alla olevan kuvan mukaisesti.

Tee liittymisestä ja laskeutumisesta normaalit ilmoitukset, älä odota AIRBOSS:in kuittauksia. AIRBOSS voi antaa ohjeita odottamisesta jollakin pisteellä. Lentokoneen paikoituksessa seuraa ohjeita, joita ramppihenkilöt oransseissa liiveissä antavat radioitse tai käsimerkein. Jämille saapuvat suuremmat koneet ( DC-3 ym.) voivat AIRBOSS:in ohjeiden mukaisesti liittyä suoraan pitkälle loppuosalle 09 tai 27 muuta liikennettä varoen. Lentokorkeutta ei ole määritelty tarkasti. Jos mahdollista, lennä Jämijärven jälkeen laskukierrokseen korkeudella 1000 ft MSL.

Olemme rauhoittaneet kiitotien 15/33 eli yläkentän laskuvarjohyppy, lennokki- ja dronekäyttöön, mutta jos tuuli puhaltaa kiitotielle 09/27 liian kovaa sivusta älä turhaan riko konettasi sivutuulilaskussa, vaan käytä sitä kiitotietä joka on turvallisin taitoihisi nähden. Ilmoita asiasta AIRBOSS:ille, joka antaa ohjeet liittymisestä laskukierrokseen. Alkulähestyminen (saapuminen lentopaikan läheisyyteen) on kuitenkin tehtävä yllä olevan ohjeen mukaisesti pohjoisesta.

Kiitotiellä 09/27 voi olla ajoittain ruuhkaa, jos mahdollista käytä kiitotietä vain nousuihin ja laskuihin, pyri pitämään kiitotie vapaana perässäsi laskeutuville koneille. Jos voit, rullaa laskun jälkeen kiitotien päähän ja sieltä ulos, tai ulos nurmelle jo ennen kiitotien loppua. Ennen lentoonlähtöä tee sama toisinpäin, jos mahdollista. Koekäytä moottorisi muut huomioiden ennen kiitotielle siirtymistä ja käytä nurmialuetta rullaamiseen.

Lentäen saapuvilta perimme pysäköintimaksua 10 eur / moottoroitu ilma-alus. Maksun voit maksaa tästä ja riippumatta siitä, mitä saamassasi kuitissa lukee, maksu kattaa ilma-aluksen pysäköinnin koko fly in – viikonlopun ajan.

Fly In – infomme palvelee sinua Jämi Areenan eteistiloissa 21.7 klo 9-21, 22.7. klo 10-17 ja 23.7. klo 10-16. Muuna aikana 21.-23.7. tavoitat infon puhelinnumerosta 046 963 5310.

Suosittelemme lentosuunnitelman tekemistä ennen lentoonlähtöä sekä transponderin käyttöä, erityisesti, mikäli aiot lentää valvotussa ilmatilassa. Muista merkitä lentosuunnitelman kohtaan 18, miten aiot päättää lentosuunnitelmasi. Suosittelemme ilmoitusta puhelimitse aluelennonjohtoon, numeroon +358 20 708 5172 esim. ”RMK/ARR PHONE ACC”

MUISTA PÄÄTTÄÄ LENTOSUUNNITELMASI !

Poistuminen

Suosittelemme lähtöilmoituksen tekemistä aluelennonjohtoon odotuspaikalla, välittömästi ennen lentoonlähtöä puhelimella numeroon +358 20 708 5172 (lentosuunnitelman kohtaan 18 maininta ”RMK/DEP PHONE ACC”). Vaihtoehtoinen tapa on tehdä ilmoitus lentoonlähdön jälkeen radiolla (”RMK/DEP RTF ACC 127.100”).

Mikäli vaara- ja/tai rajoitusalueet eivät ole aktiivisia, lennä kiitotien suunnassa sen jatkeella vähintään 5nm etäisyydelle, ja kaarra sitten haluttuun suuntaan. Mikäli käytössä on kiitotie 27, ja olet menossa pohjoisen tai idän suuntiin, nouse kiitotien suunnassa korkeudelle 1500 ft MSL, ja kaarra sen jälkeen oikean kautta haluttuun suuntaan. Huomioi, että leikkaat Jämille saapuvien koneiden reittejä.

AIRBOSS voi antaa muunkinlaisia suosituksia.

TERVETULOA JÄMILLE!

© 2023 Jämi Fly-in